کارگاه سبک یادگیری

69,000 تومان 59,000 تومان

کارگاه شناخت سبک یادگیری برای کودکان و نوجوانان. کارگاه یک روزه با تست و مشاوره آنلاین

روز دوشنبه  ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰تا ۲۰ (۱۰ تا ۱۴ سال)

روز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰تا ۲۰ (۱۴ تا ۱۸ سال)

کارگاه استعدادیابی
کارگاه سبک یادگیری

69,000 تومان 59,000 تومان