کارگاه کسب و کار

81,000 تومان 59,000 تومان

MBA برای کودکان و نوجوانان

این کارگاه مفاهیم پایه کسب و کار را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد.

این کارگاه در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

ساعت برگزاری کارگاه ۱۰ صبح تا ۱ظهر خواهد بود.

پس از گذراندن کارگاه کودکان و نوجوانان می توانند مهارت های خود را تجاری سازی کنند.