کارگاه کسب و کار برای نوجوانان

  548,000 تومان

  دانش آموزان چگونگی راه اندازی یک کسب و کار و مهارت اجرای آن را می آموزند.

  این کارگاه در پایان هفته ها برگزار می شود.

  کارگاه ها در ۴ روز و به مدت ۲۰ ساعت برگزار می شود.

  کارگاه کسب و کار برای کودکان و نوجوانان
  کارگاه کسب و کار برای نوجوانان

  548,000 تومان