کارگاه کسب و کار آفرینی برای نوجوانان

548,000 تومان

دانش آموزان می آموزند چگونه می توان یک کسب و کار را راه اندازی کرد و مهارت اجرای یک کسب و کار را آموزش می بینند.

این کارگاه در پایان هفته ها در اردیبهشت ماه برگزار می شود.

کارگاه ها در ۳ روز و به مدت ۱۸ ساعت برگزار می شود.

کارگاه کسب و کار برای کودکان و نوجوانان
کارگاه کسب و کار آفرینی برای نوجوانان

548,000 تومان