کارگاه کسب و کار آفرینی ۵

81,000 تومان

MBA برای کودکان و نوجوانان

کارگاه کسب و کار آفرینی مفاهیم پایه کسب و کار را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد.

کارگاه در تاریخ ۲۶ امردادماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.

پس از گذراندن کارگاه کودکان و نوجوانان می توانند مهارت های خود را تجاری سازی کنند.

25 در انبار

وارلی
کارگاه کسب و کار آفرینی ۵

81,000 تومان