کارگاه کسب و کار آفرینی ۳

81,000 تومان 59,000 تومان

MBA برای کودکان و نوجوانان

کارگاه کسب و کار آفرینی مفاهیم پایه کسب و کار را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد.

این کارگاه در تاریخ ۱۹ امرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

پس از گذراندن کارگاه کودکان و نوجوانان می توانند مهارت های خود را تجاری سازی کنند.

25 در انبار