نمایش یک نتیجه

27%
81,000 تومان 59,000 تومان

MBA برای کودکان و نوجواناناین کارگاه مفاهیم پایه کسب و کار را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد.این کارگاه در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.ساعت برگزاری کارگاه ۱۰ صبح تا ۱ظهر خواهد بود.پس از گذراندن کارگاه کودکان و نوجوانان می توانند مهارت های خود را تجاری سازی کنند.

81,000 تومان

MBA برای کودک و نوجوانکارگاه کسب و کار آفرینی مفاهیم پایه کسب و کار را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد.کارگاه در تاریخ ۱۲ امرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.پس از گذراندن کارگاه مدرک MBA کانون کارآفرینی دانشگاه تهران به شرکت کنندگان ارایه می شود.

27%
81,000 تومان 59,000 تومان

MBA برای کودکان و نوجوانانکارگاه کسب و کار آفرینی مفاهیم پایه کسب و کار را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد.این کارگاه در تاریخ ۱۹ امرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.پس از گذراندن کارگاه کودکان و نوجوانان می توانند مهارت های خود را تجاری سازی کنند.

81,000 تومان

MBA برای کودکان و نوجوانانکارگاه کسب و کار آفرینی مفاهیم پایه کسب و کار را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد.کارگاه در تاریخ ۲۳ امردادماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.پس از گذراندن کارگاه کودکان و نوجوانان می توانند مهارت های خود را تجاری سازی کنند.

کارگاه ها

کارگاه کسب و کار آفرینی ۵

81,000 تومان

MBA برای کودکان و نوجوانانکارگاه کسب و کار آفرینی مفاهیم پایه کسب و کار را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد.کارگاه در تاریخ ۲۶ امردادماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.پس از گذراندن کارگاه کودکان و نوجوانان می توانند مهارت های خود را تجاری سازی کنند.