نمایش یک نتیجه

48,000 تومان

بازی مالی با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم ارزش و تبادل در بازار طراحی شده است و با استفاده از ارزش های مجازی به صورت گروهی برگزار میشود. کارگاه برای هر بازی در ۴ تا ۵ ساعت برگزار می شود. تاریخ برگزاری کارگاه ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ خواهد بود.