نمایش یک نتیجه

دسترسی ها

گزارش آزمون MBTI

15,000 تومان90,000 تومان

کاربر گرامی برای مشاهده نتیجه آزمون MBTI لازم است ابتدا این محصول را خریدای کنید

15,000 تومان90,000 تومان

کاربر گرامی برای مشاهده نتیجه آزمون بلبین لازم است ابتدا این محصول را خریدای کنید

15,000 تومان90,000 تومان

کاربر گرامی برای مشاهده نتیجه آزمون سبک یادگیری لازم است ابتدا این محصول را خریدای کنید

15,000 تومان90,000 تومان

کاربر گرامی برای مشاهده نتیجه آزمون هوش های چند گانه لازم است ابتدا این محصول را خریدای کنید

15,000 تومان90,000 تومان

کاربر گرامی برای مشاهده نتیجه آزمون هوش هیجانی لازم است ابتدا این محصول را خریدای کنید