کارگاه حضوری برای کودک و نوجوان

کارگاه های حضوری برای کودکان و نوجوانان در محیطی پر نشاط و به صورت بازی همراه با کار عملی برگزار می گردد.

این کارگاه ها با هدف آموزش تجربه محور با اثر بلند مدت آموزشی اجرا می شود.

نتایج پژوهش های آموزشی نشان می دهد کودکان و نوجوانان در فضاهای آموزشی همراه با سرگرمی و بازی، یادگیری ماندگار تری دارند.

در کارگاه های کودک و نوجوان وارلی تمام آموزش ها در فضاهای پر نشاط با بازی های آموزشی انجام می شود.

کارگاه کسب و کار

کارگاه کسب و کار به عنوان مهمترین بخش آموزشی حضوری وارلی با محتوای استاندارد بین المللی کودکان و نوجوانان را با مفاهیم پایه و واقعی کسب و کار و کارآفرینی آشنا می سازد.

کارگاه کسب و کار کودکان و نوجوانان را برای آینده ای بهتر آماده می کند.

این کارگاه به صورت بومی سازی شده همگام با ۳۲ کشور جهان در ایران برگزار می شود.

در پایان دوره مدرک MBA  به کودکان و نوجوانان اعطا می گردد که مدارک به دو شکل داخلی و بین المللی خواهد بود.