کودکان و نوجوانان نیاز به سواد هایی دارند تا بتوانند خود را برای جهان پرشتاب امروز آماده کنند. Warli با هدف ایجاد فضای ارزش آفرینی و استعدادیابی کودک و نوجوان این بستر را فراهم آورده است.

آینده کودکان و نوجوانان در گرو تجربیات و آموخته های آنان است.

با کد تخفیف Rialo اولین تراکنش شما ۲۵٪ تخفیف خواهد داشت.