آشپزی با کودکان برای کودکان

تغذیه سالم یکی از مهمترین بخش های سلامت برای کودکان و نوجوانان است. در این بخش انواع غذاهای مناسب برای کودکان و نوجوانان آموزش داده شده است.

پژوهش های اخیر نشان می دهد، آموزش آشپزی و بکارگیری کودکان و نوجوانان در فرآیند پخت و پز می تواند عزت نفس آنان را بالا برده و تمایل آنها را به استفاده از تغذیه سالم بیشتر کند. آشپزی برای کودکان و نوجوانان می تواند هم سرگرمی باشد و هم برای سلامت آنان مفید باشد.

برای بهبود سبک زندگی و بالا بردن کیفیت سلامت کودکان و نوجوانان، شایسته است تا آنان را با فرآیند آماده سازی غذای سالم و آشپزی سالم آشنا کنیم.