کاربر گرامی؛ ورودآزمون سبک یادگیری یکی از آزمون های کارآمد و مهم برای تمامی نوجوانان است. تمامی نوجوانان علاقمند به یادگیری مفاهیم و مباحث جدید هستند اما از آنجا که نسبت به سبک یادگیری خود آگاه نیستند ممکن است خیلی زود از یادگیری خسته شده و آن را رها کنند. با این آزمون درمی یابید که سبک یادگیری شما چگونه است و از آن پس لذت یادگیری را تجربه خواهید کرد.

روش آزمون به شرح زیر است:
هر سوال تنها و تنها یک عدد بین ۱ تا ۴ را می پذیرد و نمی تواند عدد یکسان داشته باشد.
نمره ۴، گزینه ای که بیشترین مطابقت را با یادگیری شما دارد ،
نمره ۳، گزینه ای که در حد متوسط با یادگیری شما مطابقت دارد
نمره ۲، گزینه ای که در حد ضعیف با یادگیری شما مطابقت دارد
نمره ۱، گزینه ای که با یادگیری شما مطابقت ندارد

بدهید

1-دوست دارم زمانی که چیزی را یاد می گیرم

نگاه کنم و گوش بدهم
-
+
با موضوع از طریق احساسی که دارم برخورد کنم
-
+
درباره نظرات و عقیده ها فکر کنم
-
+
کاری که دارم یاد می گیرم را انجام دهم
-
+

2- زمانی خیلی خوب یاد می گیرم که:

به احساس ها و حدس و گمان های خود اتکا می کنم
-
+
به دقت گوش می دهم و نگاه می کنم
-
+
به تفکر منطقی اتکا می کنم
-
+
برای انجام دادن کارها زحمت زیادی می کشم
-
+

3- در ضمن یادگیری:

احساس ها و واکنش های نیرومندی بر من حاکم می شود
-
+
آرام و در خود هستم
-
+
مایلم موضوع ها را از طریق استدلال کشف کنم
-
+
احساس مسئولیت می کنم
-
+

4- من از این طریق یاد می گیرم:

احساس کردن
-
+
نگاه کردن
-
+
فکر کردن
-
+
انجام دادن
-
+

5- در ضمن یادگیری:

پذیرای تجارب تازه ام
-
+
به همه جنبه های مطلب توجه می کنم
-
+
دوست دارم موضوع ها را تحلیل و آنها را به اجزای تشکیل دهنده شان تجربه کنم
-
+
دوست دارم امور را شخصاً بیازمایم
-
+

6- در ضمن یادگیری:

از احساس درونی خود بهره می گیرم
-
+
مشاهده گر هستم
-
+
منطقی ام
-
+
فردی فعال هستم
-
+

7- من به بهترین وجهی از:

ارتباط با دیگران یاد می گیرم
-
+
راه مشاهده یاد می گیرم
-
+
نظریه های عقلانی یاد می گیرم
-
+
راه کوشش و تمرین یاد می گیرم
-
+

8- برای یادگیری:

غرق موضوع می شوم
-
+
قبل از شروع، تأمل می کنم
-
+
عقاید و نظریه ها را می پذیرم
-
+
دوست دارم به نتایج کارها توجه کنم
-
+

9- زمانی خیلی خوب یاد می گیرم که:

به احساسم اطمینان می کنم
-
+
به مشاهداتم اطمینان می کنم
-
+
به عقاید و نظریه های خود اطمینان می کنم
-
+
کارها را شخصاً انجام می دهم
-
+

10- در ضمن یادگیری:

پذیرا هستم
-
+
بی نظر هستم
-
+
منطقی هستم
-
+
مسئولیت پذیر هستم
-
+

11- در ضمن یادگیری:

غرق موضوع می شوم
-
+
دوست دارم مشاهده کنم
-
+
موضوع ها را ارزیابی می کنم
-
+
دوست دارم فعال باشم
-
+

12- زمانی خیلی خوب یاد می گیرم که شخصی:

پذیرا و دور از تعصب باشم
-
+
دقیق باشم
-
+
عقاید را تجزیه و تحلیل کنم
-
+
اهل عمل باشم
-
+