کاربر گرامی؛ وروددر هر سوال شما 10 نمره دارید که باید آن را بین 9 گزینه پخش کنید

دقت داشته باشید که نمی توانید بیشتر از 10 امتیاز استفاده کنید

1. من باور دارم که به صورت زیر به گروهی که در آن هستم می توانم کمک می کنم

من فکر می کنم که می توانم سریع متوجه فرصتهای جدید شوم و از آنها استفاده ببرم.
-
+
من خوب می توانم با تعداد بسیاری از افراد کار کنم.
-
+
وقتی قرار باشد در شرایطی کار کنم که با آن آشنا هستم سریع آن را حس می کنم.
-
+
یکی از دلایل اصلی که من موثر هستم این است که من ایده ها را پیگیری می کنم.
-
+
هر گاه متوجه شوم که کسانی هستند چیزی ارزشمند برای گروه دارند قادرم آنها را به گروه جلب کنم.
-
+
تجربه و دانش فنی من بزرگترین دارایی ام است.
-
+
می توانم برای یک مورد معقول راه حلهای جایگزین ارائه دهم بدون اینکه تعصب به خرج دهم.
-
+
من در ایجاد ایده های تازه خوب هستم.
-
+
حاضرم با شرایط ناآشنا روبرو شوم اگر در انتهای کار منجر به نتایج ارزشمند شود.
-
+

2. اگر نقطه ضعف هایی در کار گروهی دارم ممکن است به دلیل یا دلایل زیر باشد

تا زمانی که جلسات خوب سازماندهی نشده باشند یا تحت کنترل نباشد یا خوب هدایت نشوند، من احساس راحتی نمی کنم.
-
+
وقتی دیدگاهی اعتراضی نسبت به موضوعی دارم، این باعث می شود به سختی بتوانم سریع و با شور و شوق به میان دوستانم در گروه بپیوندم.
-
+
سخت می توانم گروه را رهبری کنم شاید به این خاطر که بیش از اندازه نسبت به فضای گروه پاسخگو هستم.
-
+
گاهی اوقات بیش از اندازه مشغول اتفاقاتی می شوم که برای من می افتد و گاهی برای پی گیری یک اتفاق خیلی سست هستم.
-
+
همکارانم مرا آدمی می دانند که خیلی بی مورد نسبت به جزئیات و از اینکه ممکن است کارها خراب شود، نگرانم.
-
+
گاهی اوقات اگر نیاز باشد کاری انجام شود قدرتمند و سرکوب گر جلوه می کنم.
-
+
من نسبت به کسانی که نقطه نظر درستی دارند ولی به درستی نظرات آنها شنیده نشده است، بیش از اندازه سخاوتمند هستم.
-
+
تمایل به مشارکت دارم، مگر زمانی که موضوع مورد بحث در زمینه ای باشد که به آن اشراف کامل ندارم
-
+
وقتی گروه پی گیر ایده های تازه می شود، گاهی اوقات زیاد حرف می زنم.
-
+

3. وقتی درگیر اجرای پروژه ای با دیگران هستم

همواره برای ارائه ایده های نو و مبتکرانه می توان روی من حساب کرد.
-
+
من آدم دقیقی هستم و همه چیز را تحت نظر دارم که این مانع اشتباهات بدون دقت و کارهای انجام نشده شود.
-
+
من توانایی دارم بر دیگران تأثیر بگذارم بدون اینکه بر آنها فشار بیاورم.
-
+
خیلی دوست دارم دنبال آخرین ایده ها و تحولات تازه باشم.
-
+
سعی می کنم حس حرفه ای بودن خود را حفظ کنم
-
+
من اعتقاد دارم ظرفیتم برای ارائه یک قضاوت درست توسط دیگران قابل تقدیر است.
-
+
همواره حاضرم از پیشنهاد خوب که منافع مشترک را به بار می آورد حمایت کنم.
-
+
در یک جلسه، حاضرم برای انجام یک اقدام فشار بیاورم تا مطمئن شوم که وقت مان در جلسه تلف نشود یا از هدف اصلی آن دور نشود.
-
+
دیگران می توانند به من تکیه کنند که همه کارهای ضروری سازماندهی شده اند.
-
+

4. نگاه شخصیتی من نسبت به کار گروهی

من علاقه دارم همکارانم را بهتر بشناسم.
-
+
وقتی قرار است تصمیمی گرفته شود بی درنگ تصمیم میگیرم هر چند که به نظرات مختلفی علاقه مند باشم.
-
+
من مایل نیستم که دیدگاه های دیگران را به چالش بکشم یا دیدگاه خودم در اقلیت قرار گیرد.
-
+
فکر می کنم وقتی نیاز است که طرحی اجرا گردد استعداد خوبی برای پیش بردن امور دارم.
-
+
تمایل دارم که از اشتباهات آشکار اجتناب کنم و همچنین از عهده مورد غیرقابل انتظار بر می آیم.
-
+
حاضرم خارج از گروه از ارتباطاتم استفاده ببرم.
-
+
در هر کاری که به عهده من گذاشته می شود سعی می کنم که حرفه ای عمل کنم.
-
+
من معمولا استدلال های خوبی برای به چالش کشاندن ایده ها یا پیشنهادات ضعیف دارم.
-
+
من زمانی که می دانم در مورد چه چیز صحبت می کنم، مشارکت می کنم.
-
+

5. من از انجام کاری احساس رضایت می کنم به این سبب که

از تجزیه و تحلیل اوضاع و سبک سنگین کردن راه های ممکن لذت می برم.
-
+
من احساس می کنم که از صلاحیت و تجربه ام به عنوان مزیت استفاده می کنم.
-
+
دوست دارم که عرصه ای را بیابم که تخیل مرا افزایش دهد.
-
+
آدمی هستم که می توانم توجه کامل خود را معطوف کاری کنم.
-
+
من به یافتن راه حلهای عملی برای مشکلات علاقه مند هستم.
-
+
دوست دارم حس کنم همیشه روابط کاری خوبی را تحکیم می بخشم.
-
+
می توانم افرادی را ملاقات کنم که ممکن است چیز تازه ای برای طرح کردن داشته باشند.
-
+
می توانم توافق دوستان را برای انجام یک اقدام بگیرم.
-
+
روی تصمیم ها نفوذ زیادی دارم.
-
+

6. اگر به من کاری ارجاع شود که در آن زمان کم است و افرادی که با آنها درگیر هستم را نمی شناسم

من تمایل دارم مطالعه ام تا حدی باشد که بتوانم به موضوع مسلط باشم.
-
+
علی رغم وجود فشارها می توانم همچنان در رسیدن به هدف ایستادگی کنم.
-
+
این توان را دارم که به بحث و گفتگو دامن بزنم با این دیدگاه تفکرات جدید در گروه مطرح شود و امور پیشرفت کند.
-
+
معتقدم می توانم خونسردی خودم را حفظ کنم و ظرفیت خود را برای اینکه بتوانم مستقیم به موضوع تفکر کنم حفظ کنم.
-
+
با ایجاد هماهنگی میان کمکی که افراد مختلف می توانند ارائه کنند، قدرت دارم که از حجم کار بکاهم.
-
+
دوست دارم قبل از اینکه پاسخی را برای مشکلی بیابم به گوشه ای بروم و راهی را تدبیر کنم.
-
+
اگر حس کنم که گروه هیچ پیشرفتی نمی کند مایلم که به صورتی مثبت رهبری گروه را به دست بگیرم.
-
+
در من حس طبیعی درک فوریت کار وجود دارد که کمک می کند از برنامه عقب نیافتیم.
-
+
آماده ام با فردی کار کنم که مثبت ترین نگرش را دارد – هر چند که ممکن است آدم سختی باشد.
-
+

7. در گروه های کاری ممکن است گاهی با مشکلاتی روبرو شوم چون

گاهی نسبت به کسانی که مانع پیشرفت امور می شوند بی حوصله می شوم.
-
+
وقتی با اعتراض واقعی روبرو می شوم در پیش بردن نظرات خودم درنگ می کنم.
-
+
احساس من این است که دارم وقتم را تلف می کنم و ممکن است به تنهایی آن را بهتر انجام دهم.
-
+
آگاهانه چیزهایی را از دیگران درخواست می کنم انجام دهند که می دانم خودم نمی توانم انجام دهم.
-
+
خیلی ساده حوصله ام سر می رود و متکی به یکی دو نفر اعضای محرک هستم تا باعث شود که دوباره سر کار برگردم.
-
+
اینکه دوست دارم خاطرم از درستی انجام کارها جمع باشد ممکن است مانع انجام امور شود.
-
+
چون بیش از اندازه تجزیه و تحلیل می کنم و به مسائل می اندیشم دیگران از من انتقاد می کنند.
-
+
سخت است وقتی اهداف مشخص نیستند شروع به کار کنم.
-
+
گاهی اوقات در توضیح و تصریح نقاط پیچیده کار که برایم پیش می آید ضعیف هستم.
-
+